Internistična srčno-žilna ambulanta

   Bojan Krivec dr. med., specialist internist  


Domov Delovni čas Dejavnosti Seznam storitev Cenik storitve Povezave Kontakt

 

 

 

Seznam najbližjih zastopnikov pacientovih pravic

 


CELJE

Jurak Cvetka

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE Celje

Ipavčeva 18

3000 Celje

Tel. številka: 03/ 42 51 161

E-pošta: cvetka.jurak@nijz.si

 

Uradne ure:

Ponedeljek in sreda od 12:00 do 18:00

Torek od 07:00 do 13:00

 


MARIBOR

 

Cafnik Vlasta

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE Maribor

Ljubljanska ulica 4/II

2000 Maribor

Tel. številka: 02/ 333 12 64

E-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si

 

Uradne ure:

Torek od 14:00 do 18:00

Sredo od 08:00 do 12:00

Četrtek od 08:00 do 12:00

 

 

Postružnik Adela

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE Maribor

Ljubljanska ulica 4/II

2000 Maribor

tel. številka: 02/333 12 63

E-pošta: adela.postruznik@nijz.si

 

Uradne ure:

Ponedeljek od 11:00 do 18:00

Sreda od 09:00 do 14:00

 

Kontaktni podatki za naročanje:

Telefonska številka: 041 681 304

Ponedeljek in petek od 8:00 do 12:00


Pritožbeni postopek

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 15/08) imate možnost izraziti nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca. 

Zakon predvideva takojšnjo odpravo nesporazuma z dodatnimi pojasnili ali ukrepi.  To pomeni, da se v primeru kakršnih koli nesporazumov med zdravljenjem najprej obrnete na zdravnika, ki vas je zdravil, se skušate z njim pogovoriti in najti rešitev.

Če sporazuma ne morete doseči oz. z zdravnikovimi pojasnili niste zadovoljni, vložite zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic pri pristojni osebi internistične srčno-žilne ambulante:

Andreja Lipuš, dipl.med.sestra - TEL: 03 75 76 296

E-pošta: Andreja.Lipus@unitur.eu

Zahteva mora vsebovati:

  • osebno ime,
  • naslov,
  • kontaktne podatke pacienta,
  • opis domnevne kršitve,
  • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih,
  • čas in kraj domnevne kršitve,
  • morebitne posledice domnevne kršitve ter
  • morebitni predlog za rešitev sporne zadeve.

Zahteva za prvo obravnavo se lahko poda ustno na zapisnik ali pisno pri pristojni osebi. Anonimnih, žaljivih ali prepoznih zahtev pristojna oseba ne obravnava.

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev lahko vložite najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe vložite najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.